İzmir kitap

Kitap Nedir?
Bir ya da birkaç konuya dair eli yazılmış ya da matbaada basılmış sayfalardan ibaret yaprakların, bir arada birleştirilmesi ile meydana getirilen, okumaya mahsus ciltli ya da ciltsiz eser.
Kitap, bugünkü şeklini alıncaya kadar çeşitli şekiller ve safhalar geçirmiştir.
Yazının icadıyla başlayan tarih devirlerinde insanlar yazıyı levha halindeki çamur tabakaları veya balmumu sürülmüş levhalar üzerine yazar veya ucu ince demir kalemlerle tahtaya veya taşa oyarlardı.

Asurlular, Sümerler, Hititler çamur levhalar üzerine çizgi halinde yazılan yazdıkları levhaları fırında pişirmek suretiyle sertleştirerek saklarlardı (Bunlara tablet deriz).

Bunlar henüz kitap denecek şeyler değildi. Gerçi binlerce tabletten müteşekkil kütüphaneler vardı; fakat bunlar ayrı ayrı sahifeler halinde tabletlerden ibaretti.

Mısır`da ise en eski zamanlardan beri papirüs denilen bir çeşit bitkinin düz olan yaprakları üzerine yazı yazılırdı. Bu yapraklar şerid hâlinde kesilip ıslatılır ve nişastaya batırılıp birkaç kat olarak tokmakla düz bir yerde dövülmek suretiyle kâğıt gibi sahifeler elde edilirdi.

Yazı yazılan papirüs yapraklarının bir kenarına bir tahta çubuk geçirilip ve bu çubuk sağ el ile tutulup çevrilmek suretiyle yaprak açılarak üzerindeki yazı okundukça sol el ile diğer ucu kıvrılmak suretiyle toplanırdı.

Bergamada da deri üstüne yazı yazılır ve bu deriler yan yana konarak kenarlarından bağlanırdı. İmparator Augustus zamanından beri deri yapraklı kitaplar bugünkü kitap şeklini aldı. Bu , suretle iki şekil kitap vücuda gelmişti ki bunun biri tomar şeklinde, diğeri katlama yapraklı idi.

İşte bugünkü kitap şekli bu son katlamalı derilerden doğmuştur. Hıristiyanlığın başlangıcında dine ait kitaplar hep deri üstüne yazılıyordu.

İzmir Kitap.İzmir’de Kitap,Kitap İzmir,Ucuz Kitap,İzmirli Kitaplar,İzmire Kitap
Bornova’da Kitap,Bornovalı Kitap,Bornova’da Kitapcı,Kitap Bornova
Konak Kitap,Konak’ta Kitaplar,Konaklı Kitapcı
Karşıyaka Kitap,Karşıyaka’da Kitap’cı,Karşıyakalı Kitapcılar
Alsancakta Kitap,Alsancak’ta Matbacılar Alsancak Kitaplari
Çiğli Kitap,Çiğli Kitapcı,Çiğli’de Kitapcılar
Menemen Kitap,Menemen’de Kitapcı,Menemenli Kitapacılar
Aliağa Kitap,Aliağa’da Kitapcı, Aliağalı Kitaplar
Buca Kitap,Buca’da Kitaplar,Bucalı Kitapcı
Pınarbaşı Kitap, Pınarbaşı’nda Kitap,Pınarbaşılı Kitaplar
Manisa Kitap, Manisa’da Kitaplar, Manisalı Kitapcı
Kordon Kitap,Kordon’da Kitapcı,Kordon’da Kitaplar
Işıkkent Kitap,Işıkkent’de Kitaplar,Işıkkent’li Kitapcı

İzmir Köymenler Reklam Matbaa Kitap Dijital baskı Baskı Makinası Satış Tel: 0.232 374 0 724Gsm: 0.532 686 09 14

Benzer Temaların Olduğu Yerler kitap

Düşüncelerinizi Bizlerle Paylaşın

İsminiz(gerekli)

Email Adresiniz(gerekli)

Kişisel Blogunuz

Yorumlar

Bu Temadan Daha Eski ve Yeni Eklenen Temalar

Daha Yeni Tema:
Bir Önceki Tema: